Giảm cân 24/7 là website chia sẻ về kiến thức giảm cân khoa học, nguồn thông tin được tra cứu trên các tài liệu chính thống nhằm đảm bảo thông tin tới tay người dùng chính xác và tin cậy nhất.